Best-Invest Független Biztosításközvetítõ Kft.
9024 Győr, Marcalváros I-II. Átjáró
Tel/fax:96/411-394
Email: best.invest@t-online.hu
Web: www.best-invest.hu
Vevői elégedettség
Köszönöm, hogy férjem 2004 novemberében történt halálos balesetével kapcsolatosan családom érdekeit a biztosítónál...
2020.11.09.-től irodánkban - a központi pandémiás rendelkezésekkel szinkronban - a személyes ügyfél fogadás szünetel. Az ügyintézés e-mail (best.invest@t-online.hu) elérhetőségünkön, illetve telefonon lehetséges.
fuge.fbamsz.hu
Panaszkezelés

Társaságunk célja, hogy ügyfeleink minden szempontból elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal, ügyintézésünkkel. Szolgáltatási színvonalunk folyamatos fejlesztéséhez és ezáltal ügyfeleink elégedettségének növeléséhez fontos számunkra minden visszajelzés – legyen az pozitív vagy akár negatív – amely szolgáltatásainkkal. eljárásainkkal, munkatársainkkal, illetve társaságunk egészével kapcsolatban megfogalmazódik Önökben.

„Ha elégedetlen velünk, mondja el nekünk, ha elégedett, mondja el mindenkinek.”

Társaságunk az 1995. XCVI. tv. 33.§ (2) bekezdésben (biztosítási törvény) előírt - aktuális módosításoknak megfelelő - felelősségbiztosítással rendelkezik, mely kellő garanciát jelent ügyfeleinknek. Jogos alkuszi műhiba esetén e szerződés alapján a Generali Biztosító Zrt. áll helyt.

Amennyiben munkánkkal, szolgáltatásainkkal , munkatársainkkal kapcsolatban panasszal szeretne élni, alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére, hogy ezt egyszerűen megtehesse:

Szóban, személyesen:
társaságunk székhelyén, irodánkban
9024 Győr, Marcalváros I-II. Átjáró

Telefonon:
+36/96/519-967

Faxon:
+36/96/411-394

Elektronikus úton:
best.invest@t-online.hu

Levélben:
Best-Invest Független Biztosításközvetítő Kft.
9024 Győr, Marcalváros I-II. Átjáró

Panaszát a mellékelt panaszbejelentő lapot kitöltve tudja legegyszerűbben átadni nekünk , a felsorolt csatornákon személyesen vagy írásban. A személyes leadásnál kérjen róla munkatársunktól egy átvételt is igazoló másolatot.

Letölthető nyomtatványok:

Amennyiben meghatalmazott útján tesz panaszt, javasoljuk, hogy ezt a meghatalmazás mintát használja:

Tájékoztatók

A panasz ügyintézés szabályairól, menetéről és egyéb tudnivalóiról ( bejelentési lehetőségek, az ügyintézés menete, hova fordulhat, ha elégedetlen válaszunkkal, …stb.).

Az alábbi dokumentumban adunk részletes tájékoztatást:


Levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank:

Cím: 1534 Budapest BKKP Pf. 777.

Telefon: +36/40/203-776

E-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu

Panaszkezeléssel kapcsolatosan bővebb tájékoztatást a https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-panasz honlapon kaphat.

Hasznos tanácsok – figyelem felhívás

Ügyfélként joga van …..

Jó, ha tudja, hogy a szolgáltató köteles megfelelő szintű tájékoztatást adni, pl.

Amennyiben nem ért valamit, bátran kérdezzen!

Jogszabályok több helyen is biztosítják a fogyasztók számára a szerződéstől való elállás, felmondás jogát. Ugyanakkor Ön, mint fogyasztó, csak a meghatározott feltételek – pl. határidők betartása – teljesülése esetén állhat el a szerződéstől, illetve mondhatja fel azt.

Fontos, hogy mielőtt szerződést kötne, tájékozódjon a szerződési feltételekről, illetve az elállás felmondási lehetőségeiről.

Jó, ha tudja, amennyiben Ön biztosítási szerződést köt, a szerződéstől 14 napon belül indoklás nélkül elállhat Ptk. idevonatkozó szabályai szerint.

Az életbiztosítási szerződést a létrejöttéről szóló tájékoztatás kézhezvételétől számított 30 napon belül írásbeli nyilatkozattal – indoklás nélkül – felmondhatja.

Ez alól kivételt képez a hitelfedezeti életbiztosítás, valamint az az életbiztosítás, amelynek tartama a 6 hónapot nem éri el.

Fontos lehet még, hogy a biztosító ebben az esetben köteles Önnel 30 napon belül elszámolni.

Jó, ha tudja, hogy amennyiben Ön távértékesítés keretében kötötte meg a szerződését, pl. interneten kötött biztosítás esetén, a szerződéstől 14 napon belül indoklás nélkül elállhat, egyes speciális esetek kivételével.

Nem illeti meg Önt továbbá, mint fogyasztót az elállás joga az utazási és poggyász biztosítások , illetve más hasonló, rövid tartamú biztosítások esetén, amennyiben ezek időtartama nem haladja meg az 1 hónapot.

Fogyasztók számára biztosított jogorvoslathoz való jog érvényesítése érdekében

Legyen felkészült! Hozzon körültekintő döntést!

MNB közleményei: https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem
Best-Invest Független Biztosításközvetítõ Kft. 9024 Győr, Marcalváros I-II. Átjáró - Tel/fax:96/411-394 - Email: best.invest@t-online.hu - Web: www.best-invest.hu