Best-Invest Független Biztosításközvetítõ Kft.
9024 Győr, Marcalváros I-II. Átjáró
Tel/fax:96/411-394
Email: best.invest@t-online.hu
Web: www.best-invest.hu
Vevői elégedettség
Társaságunk a Best-Invest Kit. közreműködésével évente átlagosan 100 db kárbejelentést tesz, melynek szinte 100%-a...
2020.11.09.-től irodánkban - a központi pandémiás rendelkezésekkel szinkronban - a személyes ügyfél fogadás szünetel. Az ügyintézés e-mail (best-invest@t-online.hu) elérhetőségünkön, illetve telefonon lehetséges.
fuge.fbamsz.hu
Aktualitások

Egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység tervezői és kivitelező felelősségbiztosítása

Mint már sokan értesültek róla, új jogszabály jelent meg az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1977. évi LXXVIII. törvény szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységre vonatkozóan.

A jogszabály felelősségbiztosítási fedezetet, biztosításkötési kötelezettséget ír elő. A fedezetre vonatkozó előírásokat a 155/2016. (VI.13.) Korm. rendelet tartalmazza. Az új termék szerint létrejövő biztosítási szerződés alapján kizárólag olyan lakóépületekre vonatkozó tervezési és építőipari kivitelezési tevékenység biztosítható, melyek építését a mindenkor hatályos jogszabály – építésügyi hatósági engedély helyett -  egyszerű bejelentéshez köti. A kötelező felelősségbiztosítás projektekre vagy keret jelleggel határozatlan idejű szerződés formájában is megköthető. Az érintett vállalkozások esetlegesen hibás tevékenységükkel megbízójuknak, illetve idegen harmadik személynek okozhatnak kárt.

Azon ügyfelek esetében, akiknek nem csak egyszerű bejelentéshez kötött építés tevékenysége van, javasolt külön szerződés kötése a nem egyszerű bejelentéshez kötött tevékenységre is.

A fedezet a 300 m2 alatti hasznos alapterületű lakóépületekre vonatkozik. Ki kell terjeszteni az alvállalkozókra és tervezői  művezetési tevékenységekre, továbbá felelős műszaki vezető által okozott károkra is. Ki kell terjednie a szerződés megszűnését követő 3 éven belül bekövetkezett, a biztosító részére bejelentett biztosítási eseménynek minősülő dologi és személyi sérüléses károkra is.

A biztosítási védelemnek tervező esetében legalább az elektronikus építési főnapló megnyitását követő 2 évig, fővállalkozó kivitelező esetében legalább a lakóépület teljes műszaki átadás – átvételének lezárásáig fenn kell állnia. A fedezetről a biztosító kötvényt vagy egyéb igazolást állít ki.

A fedezet mértékét, azaz a kártérítési maximumokat a forgalomhoz arányosítottan lehet megválasztani.

A piacon jelenleg hét biztosítónak van ilyen módozata, melyből maradéktalanul három biztosító felel meg a feltételeknek, illetve a fele az építőipari kivitelezői felelősségbiztosítást nem vállalja. Díjban és önrészben  a biztosítók ajánlatai eltérnek egymástól. – Ezért is fontos a megfelelő partner kiválasztása alkusz segítségével.

Állunk rendelkezésükre. 

Best-Invest Független Biztosításközvetítõ Kft. 9024 Győr, Marcalváros I-II. Átjáró - Tel/fax:96/411-394 - Email: best.invest@t-online.hu - Web: www.best-invest.hu